Τρόπος πληρωμής τέλους κτηματογράφησης

Η καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης διενεργείται μέσω των παρακάτω τραπεζών και των αυτοματοποιημένων
καταστημάτων του δικτύου των ΕΛΤΑ με την προσκόμιση του προ-εκτυπωμένου εντύπου "Προσωρινής Καταχώρισης Δήλωσης & Υπολογισμού πάγιου τέλους".

Πληρωμή τέλους κτηματογράφησης στην Ηλεκτρονική Υποβολή Δήλωσης: Aν επιλέξετε να υποβάλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά, η πληρωμή του τέλους είναι δυνατή μόνο
με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα visa και mastercard μέσω της εφαρμογής.

 tropoi pliromis