Επεξεργασία δηλώσεων

Μετά το στάδιο συλλογής των δηλώσεων η κτηματογράφηση συνεχίζεται με την επεξεργασία των δηλώσεων και την ακριβή οριοθέτηση των γεωτεμαχίων. Η B΄φάση κτηματογράφησης καταλήγει στην κατάρτιση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων. Οι πίνακες αναρτώνται στα Γραφεία Κτηματογράφησης ενώ παράλληλα, αποστέλλονται ταχυδρομικά Αποσπάσματα των εγγραφών σε όσους έχουν δηλώσει δικαιώματα. Επίσης με την έναρξη της Ανάρτησης, κάθε δικαιούχος μπορεί να δει τα στοιχεία που τον αφορούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr στο portal e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Η διαδικασία της Ανάρτησης δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγξουν το περιεχόμενο των εγγραφών που έχουν γίνει και να καταθέσουν ενστάσεις για τυχόν λάθη ή παραλήψεις. Στο διάστημα μέχρι την Ανάρτηση είναι πιθανόν να χρειαστεί να απευθυνθείτε στα Γραφεία Κτηματογράφησης για μία σειρά θεμάτων, όπως εκπρόθεσμες δηλώσεις, δηλώσεις νέων δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν μετά την διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, αιτήσεις για την διόρθωση στοιχείων σε δηλώσεις που υποβλήθηκαν και άλλες εκκρεμότητες. Για αυτές τις υποθέσεις, μέχρι να γίνει η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων πρέπει να απευθύνεστε στα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης και με απλές διαδικασίες, ανάλογα με την περίπτωση, μπορείτε να διεκπεραιώσετε τις υποθέσεις σας.