Πού υποβάλλω την δήλωση;

Η υποβολή της δήλωσης μπορεί να γίνει με 2 τρόπους.
Α) Απευθείας στα αρμόδια Γραφείο Κτηματογράφησης.

 Την δήλωση υποβάλλει ο ίδιος ή κάποιο τρίτο πρόσωπο στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Στην περίπτωση που τρίτος απλώς καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). Στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 Όταν ο δικαιούχος είναι ανήλικος, τότε και οι δύο γονείς του συμπληρώνουν τα στοιχεία τους ως νόμιμοι αντιπρόσωποι, προσκομίζονται απλά αντίγραφα των ταυτοτήτων/διαβατηρίων τους και της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως του παιδιού (εάν δεν υπάρχει ταυτότητα), η δήλωση υπογράφεται και από τους δυο γονείς και την καταθέτει ο ένας από τους δύο.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται για λογαριασμό ομογενή και δεν υπάρχει πληρεξούσιο, απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από τις Πρεσβείες/Προξενεία της χώρας διαμονής του και χορηγείται ατελώς.

Β) Στα παρακάτω γραφεία κτηματογράφησης

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 

Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

  • ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
  • ΕΠΑΝΟΜΗΣ
  • ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Επανομή
Οδός 25ης Μαρτίου, μεταξύ των στάσεων «Κτήμα Κώνστα» και «Σχολείου» του αστικού λεωφορείου (ισόγειο κατάστημα), ΤΚ 57500, τηλ. 23920 41931

 

Β. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

  • ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
  • ΚΑΡΔΙΑΣ
  • ΤΡΙΛΟΦΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Τρίλοφος
Μεγάλου Αλεξάνδρου 79 (ισόγειο κατάστημα), ΤΚ 57500, τηλ. 23920 6617

 

Επιπλέον, λειτουργεί και Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού (μόνο για παροχή πληροφοριών)

Νέα Μηχανιώνα
28ης Οκτωβρίου 11, ΤΚ 57004 τηλ. 23920 34755

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καθημερινά 08:00-16:00

και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00

 Για πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.ktimatologio.gr ή καλέστε το 210 6505600

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ


1) ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) δίπλα ΚΑΠΗ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΔΕΥΤΕΡΑ   8:30 - 12:30

2) ΚΑΡΔΙΑ (ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΤΡΙΤΗ 8:30 - 12:30

3) ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΤΕΤΑΡΤΗ 8:30 - 12:30

4) Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 11
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ   8:00 - 16:00
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   23920 34755

Β) Ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Εάν επιλέξτε να υποβάλετε τη δήλωσή σας ηλεκτρονικά, βασική προϋπόθεση είναι να έχετε ένα λογαριασμό e-mail. Προσοχή: η ηλεκτρονική δήλωση είναι σε έντυπο Δ2 το οποίο συμπληρώνουν και φυσικά και νομικά πρόσωπα μόνο για τα πεδία που τους αφορούν. Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είτε θα τα σαρώσετε και θα τα στείλετε ηλεκτρονικά ή θα τα αποστείλετε ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισυνάψετε υποχρεωτικά:

α) απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
β) απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.λ.π.).

 Η πληρωμή του τέλους γίνεται μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής visa και master card.

 

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Images/citizenGuide.pdf

Δεν γίνεται δεκτή πλέον η ταχυδρομική υποβολή της δήλωσης.