Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995.

Το έντυπο Δ1 χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες (φυσικά πρόσωπα) που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή δουλείας.

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995.

Το έντυπο Δ2 χρησιμοποιείται από τα νομικά πρόσωπα καθώς και από όλα τα φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα εκτός από κυριότητα και δουλεία, όπως π.χ. εγγραπτέα μίσθωση, εγγραπτέα αγωγή.

 

Έντυπα Δ1 και Δ2 με «ανοιχτά» πεδία για ψηφιακή συμπλήρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα συγκεκριμένα έντυπα Δ1 και Δ2 δεν χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσης παρά μόνο για ψηφιακή συμπλήρωση και επιτόπια κατάθεση στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για την ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσής σας χρησιμοποιείστε την ειδική εφαρμογή στην ενότητα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Δ1 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995 («ανοιχτά» πεδία για ψηφιακή συμπλήρωση)

Δ2 - Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995 («ανοιχτά» πεδία για ψηφιακή συμπλήρωση)

 

Αποθηκεύστε τοπικά το έντυπο πριν το συμπληρώσετε. Σε περίπτωση που ο χώρος ενός πεδίου δεν επαρκεί, χρησιμοποιείστε συντομογραφία ή συντόμευση της λέξης προς συμπλήρωση. Για την αποθήκευση του συμπληρωμένου εντύπου απαιτείται ADOBE READER 10 ή νεότερη έκδοση αυτού.

choroakkt    georgalis